ما هي الـ BackLinks أو الروابط الرجعية و ما فائدتها؟ و كيف أ
http://www.smart4fun.com ما هي الـ BackLinks أو الروابط الرجعية و ما فائدتها؟ و كيف أستطيع أرشفة موقعي بسرعة ؟ - موضوع مفيد لكل محب للمواقع و هو أحد المواضيع التي يجب أن تكون ملماً بها
Author(s): No creator set

License information
Related content

European Heart Journal - My Cardio Interview: Helmut Baumgartner & Ulf Landmesser on GUCH
Helmut Baumgartner in conversation with Ulf Landmesser: GUCH : The new ESC Guidelines
Author(s): No creator set

License information
Related content

Gestió Documental
La gestió documental té com a finalitat assegurar una atenció adequada als documents creats, rebuts o gestionats per una organització com a prova de les activitats realitzades, preservant-los durant el temps què sigui necessari. Aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a analitzar, dissenyar i implementar un sistema de gestió documental. Per aquesta raó, es centra en la gestió dels documents que una organització manté com a resultat
Author(s): Carlota Bustelo Ruesta,Elisa García-Morales Huido

License information
Related content

Rights not set

1.7.2 Knowledge of background literature
Are you about to undertake a PhD in science, technology or mathematics? If so, this unit will help you to examine your work processes. You will consider and develop the nature of postgraduate work and look at the planning of work needed at doctoral level.
Author(s): The Open University

License information
Related content

Except for third party materials and otherwise stated (see http://www.open.ac.uk/conditions terms and conditions), this content is made available under a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2

1.5.2 Validation and ‘so what’
Are you about to undertake a PhD in science, technology or mathematics? If so, this unit will help you to examine your work processes. You will consider and develop the nature of postgraduate work and look at the planning of work needed at doctoral level.
Author(s): The Open University

License information
Related content

Except for third party materials and otherwise stated (see http://www.open.ac.uk/conditions terms and conditions), this content is made available under a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2

1.4.2 Displacements and bearings
In this unit you will see first how to convert vectors from geometric form, in terms of a magnitude and direction, to component form, and then how conversion in the opposite sense is accomplished. The ability to convert between these different forms of a vector is useful in certain problems involving displacement and velocity, as shown in Section 2, in which you will also work with bearings.
Author(s): The Open University

License information
Related content

Except for third party materials and otherwise stated (see http://www.open.ac.uk/conditions terms and conditions), this content is made available under a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2

Bats
Information about the myths/misconceptions that commonly abound concerning bats which is useful for developing an appreciation of this misunderstood mammal.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Share Our Story - Great Colleges
Description not set
Author(s): No creator set

License information
Related content

Pathophysiology of Infectious Diseases
Medical Microbiology is a vast and ever expanding complex field. The role of microbes in chronic illness, like coronary disease and arthritis, continues to evolve. For example, in the Emerging Infections and Agents of Biological Warfare Lecture, one will learn that while advances in identification, culture techniques, diagnosis and treatment have led to remarkable improvements in the consequences of infectious diseases worldwide in the past quarter century, newly identified pathogens continue to
Author(s): No creator set

License information
Related content

Deep Orange Students Folding Industrial Origami
Deep Orange students use the unique Industrial Origami (IOI) technology to develop the tray concept for housing the high-voltage battery modules.
Author(s): No creator set

License information
Related content

How to Properly Strike a Xylophone
This video will teach you how to properly strike your xylophone with a mallet.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Are You Balanced?
One of the most basic money management skills that everyone needs to know is how to maintain and balance (reconcile) their checkbook. Why then are there so many people who don't know how?
Author(s): No creator set

License information
Related content

"Ithaka" by C P Cavafy (poetry reading)
This about the Odyssey in which Odysseus, aka Ulysses, finds his way back home to Ithika after the Trojan War. The journey takes him ten years. He meets many perils on the way, such as the Laistygonians who were flesh-eating giants. It's a parable of the journey of personal discovery a man must make and the monsters within himself that he must face. You can hear Keeley, the translator, reading it here: http://poemsoutloud.net/audio/archive/keeley_reads_ithaka/ Here's the poem in the origi
Author(s): No creator set

License information
Related content

-ir and -ri Words
Children identify the correct and incorrect spelling of -ir and -ri words.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Space Week: Space Station and Beyond, Part 1
For the privileged few, the view from the International Space Station is ever-changing and always amazing.
Author(s): No creator set

License information
Related content

SIP with SOAP
This video presents Session Initiation Protocol and its usage in the Next Generation Grid to support user-, device- and session-mobility for accessing web services.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Serial Dilution of Food Coloring Dye
Students use dyes to explore serial dilution, an important technique in physical science and engineering. Students systematically dilute solutions of food coloring with pure water. They observe how the color intensity, or saturation, of each subsequent solution changes. They also keep a running calculation of the concentration of drops per ml water. They apply what they learn to discussions of biomedical engineers working with cells.
Author(s): No creator set

License information
Related content

A Study of Trees
Facts about trees, plus activities that encourage children to observe, study and learn the functions of deciduous and evergreen tree parts.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Earthworm Worksheet
Worksheet with questions and activities for children examining an earthworm.
Author(s): No creator set

License information
Related content