Konkurentsi test
10 küsimust, 4 vastusevarianti. Õige ainult üks variant
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Konkurentsi ristsõna
Ristsõna peatüki terminitest
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Kogunõudluse näide
Kogunõudluse harjutus Excelis
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Kirjalik liitmine ja lahutamine II - tunnikava
Õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks I kooliastme 3. klassis.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Kirjalik liitmine ja lahutamine II - tööleht
Õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks I kooliastme 3. klassis. Töölehed Excelis
Author(s): No creator set

License information
Related content

Kirjalik liitmine ja lahutamine I - tööleht
Õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks I kooliastme 3. klassis. Töölehed Excelis
Author(s): No creator set

License information
Related content

Integreeritud õppematerjalid
Kodulehekülg, mis sisaldab erinevate õppeainete töölehti, esitlusi, elektroonilisi teste, ristsõnu, pildimaterjali, huvitavaid linke ja õpiotstarbelisi mänge ning palju muud põnevat, mis aitab ainetundi huvitavamaks muuta. Materjal on mõeldud kasutamiseks I ja II kooliastmes. Sobib kasutada ka lasteaias.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Geomeetrilised kujundid (kordamine) - töölehed
Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks I kooliastme 1. klassis. Tunni eesmärk: õpilane tunneb õpitud geomeetrilisi kujundeid, oskab 10-ne piires liita ja lahutada, oskab pildi värvimisel kasutada programmi Paint, oskab pilte lohistada, tutvub arvutil trükkimisega.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Ettevõtluse ülesanne aktsiaportfellist
Virtuaalse aktsiaportfelli moodustamise blankett aktsiavõistlusel osalemiseks.
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Ettevõtluse tööleht
Teemad: ettevõtja, väikeettevõtted, organisatsioonivormid, finantseerimine, väärtpaberid, raamatupidamine.
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Ettevõtluse test
10 küsimust, 4 vastusevarianti. Õige ainult üks variant
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Ettevõtluse ristsõna
Ristsõna peatüki terminitest
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Ettevõtluse bilansi moodustamise ülesanne
Exceli tööleht
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Ettevõtluse arvutipraktikumi ülesanne keskmise arvutamisest
Erinevad keskmise funktsioonid
Author(s):

License information
Related content

Rights not set

Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks
Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ainetundide suhtes. Arvutialased teadmised on integreeritud teiste õppeainetega. Töölehed on valminud praktilise töö käigus, mida 2. klassi lapsed lahendasid koolis ainetunni raames arvutiklassis ja ka väljaspool seda. Töölehed on jaotatud õppenädalate kaupa, iga nädala jaoks on koostatud kolme õppeaine töölehed. Igasse õppenädalasse kuulub matemaatika tööleht, mis on p
Author(s): No creator set

License information
Related content

Bingo
Bingomäng arvude õppimiseks. Tööleht sisaldab bingokaarti ja mängukirjeldust. Mängimiseks on vaja täringuid.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Aastaajad
Õppematerjali eesmärgiks on õpetada läbi erinevate tegevuste: kodulugu, võrdlemine ja arvutamine, joonistamine, lugemine ja kirjutamine tundma aastaaegadele iseloomulikke tunnuseid. Materjal sisaldab: esitlust: "Aastaajad", õpetaja töökava ja õpilase 4 töölehte.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Improving Old MacDonald's Farm
This exercise is designed to further explore topics addressed in the accompanying article. Students work through calculations to determine how much fertilizer is needed to meet a plant's nutrient requirements. From these calculations, students draw conclusions about the most cost-effective and environmentally sound farming practices.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Teacher Training Videos: Using YouTube
This video was created for teachers to help them to incorporate YouTube and other technologies into their teaching.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Teacher Training Videos: How to Use RSS Feeds
This video shows you how to use RSS feeds and why you should use them. This video was created for teachers to help them to incorporate technology into their teaching.
Author(s): No creator set

License information
Related content