Institucions, empreses i entitats culturals
Aquesta assignatura proposa una primera aproximació a la gestió de la cultura. S'inicia en un primer mòdul contextualitzador sobre la cultura la gestió i les polítiques culturals. Seguidament es passa a fer una mirada sobre els diferents agents que intervenen en la gestió de la cultura. I s'analitza el sector privat, el sector públic i el tercer sector, i com aquest intervenen en la gestió de entitats, institucions i empres es culturals. L'assignatura acaba amb una reflexió sobre el nou
Author(s): Alba Colombo Vilarrasa,Michelle Bianco Barazarte,D

License information
Related content

Rights not set

Network Dynamics in Social Networks
Network Dynamics in Social Networks - UNSPECIFIED Keywords:UNSPECIFIED
Author(s): No creator set

License information
Related content

Episode 41: Drinking The Same Water Twice -- Potable Water From Waste

Prof Peter Scales demystifies the process of recovering potable water from waste water, while Prof David Fox compares the cost of recycling with desalination. With Up Close science host Dr Shane Huntington.