Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 16479 result(s) returned

America on the Move
This activity guide accompanies the exhibition America on the Move. It delivers a variety of historical primary-source materials from the exhibition directly to your classroom. Through these documents and activities, students can build a deeper understanding of how transportation shaped American commerce, communities, landscapes, and population migrations.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Establishing Borders: The Expansion of the United States, 1846-48
This site offers geography and history activities showing how two years in history had an indelible impact on American politics and culture. Students interpret historical maps, identify territories acquired by the U.S., identify states later formed from these territories, examine the territorial status of Texas, and identify political, social, and economic issues related to the expansion of the U.S. in the 1840s.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Mali Empire and Djenne Figures
Archeology offers the most tangible evidence of earlier civilizations. Although archeology has already provided invaluable information pertaining to the life styles and skills of the peoples from this region of West Africa, the archaeological record is still incomplete. The figurative sculptures featured in this resource furnish one part of the historical puzzle of this region. These handsome terracotta sculptures are from the Inland Niger Delta region near Djenne (pronounced JEH-nay; also spell
Author(s): No creator set

License information
Related content

Roheline Raamat - kuidas saada rikkaks?
Liikumise pakenditöörühma eestvedaja Juhan Ruudu kirjutisest (1997) leiate seisukohti ja näiteid, kuidas igaüks meist, olgu siis üksikisikuna, pereliikmena või ettevõtjana oma elukorraldust ja tarbimisharjumusi analüüsides ning neid pisut muutes tooks kasu keskkonnale. Samas kajastub see muutus tingimata ka inimese nn eelarves märkimisväärse kulutuste vähenemise näol. Rikkamaks peaks lugeja käesolevat elektroonset raamatut lugedes saama igal juhul - kasvõi teadmiste ja ilmaasjad
Author(s): No creator set

License information
Related content

Loomafüsioloogia loenguid
Kõrgkooli tasemel loengukonspektid teatud teemadest loomafüsioloogias: membraanide füsioloogia, närvisüsteem, meeleelundite füsioloogia, veebilanss, termoregulatsioon, sigimine.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Eesti lülijalgsed
Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Välisehitus, paljunemine ja ökoloogia, lisaks folkloorist. Ulatuslik illustreeritud materjal, viited jms. "Lülijalgsed" sobib nende selgrootute põhjalikuks tundmaõppimiseks, klassitunni illustreerimiseks ja muidugi lisainfo allikaks nii õpetajale kui õpilasele. Kindlasti saaks selle alusel korraldada tunde ka arvutiklassis, kuid siis peaks õpetaja leidma aega vastavad töölehed/küsimu
Author(s): No creator set

License information
Related content

Sõnavaraline töö: riimuvad sõnad - tööleht
Sõnavara töö. Riimuvad sõnad, sõnade leidmine ja kirjutamine. 1. klass, I kooliaste, eesti keele tunnis aabitsa perioodil. Elektrooniline tööleht: Excel´i tabelisse kirjutamine. Sama tööd võimalik teha ka väljatrükitult paberil.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Tähestiku ja sõnavara tundmine, 4. klassile
Tunnikava õpetajale ja tööleht õpilasele. 4. klass, II kooliaste. Tunni eesmärgiks on kinnistada ja kontrollida inglise keele tähestiku ning sõnavara tundmist, kirjutamisoskust. Elavdada huvi inglise keele vastu. Kinnistada arvuti kasutamise oskust. Materjali on hea kasutada viimase veerandi lõpus.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Welcome to my room, 3. klassile
UNIT 11 - Welcome to My Room. 3. klass, I kooliaste. Word'is koostatud 10 töölehte sõnavara ja grammatika omandamiseks."Arvuti koolis" lõputöö.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Kõrv loodusesse - loodushelid ja helid looduses
Loodushelid ja helid looduses. Veebilehed info ja illustratsioonidega vastavatest liikidest, võimalik kuulata helindeid. Kõrv loodusesse kasutab kahte erinevat kokkusurutud helifaili formaati: mp3 ja real audio. Üldjuhul võimaldab mp3-formaat paremat kvaliteeti, kuid faili maht on suur. Real audio on väiksema failimahuga, kuid sellega kaasneb kehvem kvaliteet. Aeglase ühenduse korral on seetõttu otstarbekam valida real audio helindid. Kiirema ühenduse korral tasub kuulata parema kvalitee
Author(s): No creator set

License information
Related content

Calisphere Themed Collection - 1870-1900: Closing of the Frontier: Everyday Life and People
The images in this topic show how Californians in the late 19th century worked and played. Many of these photographs reflect the manual labor (mining, logging, agriculture) and services (like barber shops and grocery stores) that supported the rapid growth of cities and towns. As they do today, people spent their free time doing quiet activities like painting, enjoying themselves outdoors, riding bicycles and camping.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Calisphere Themed Collection - 1780-1880: California in Transition: Rich Resources
These images show the importance of both California's natural and human resource potential to the state’s development and subsequent wealth. Natural resources like water, lumber, and oil — along with human-driven resources like transportation, agriculture, and technology — have all contributed to California's growth. These natural resources drew many different ethnic groups to the state: human resources that would construct railways and aqueducts, plant crops and harvest them, strike it ri
Author(s): No creator set

License information
Related content

Cleaner Energy Cooler Climate: Developing Sustainable Energy Solutions for South Africa
For South Africa, finding a policy approach that balances the increasing demand for energy with the need for sustainability, equity, and climate change mitigation is a particular challenge. Through energy modelling indicators of sustainable development and policy analysis, Harald Winkler builds a rich and detailed case study illustrating how a development-focused approach to energy and climate policy might work in South Africa. Moreover, with recent recordsetting global crude oil prices, he poin
Author(s): No creator set

License information
Related content

Roberge 6.302 Lecture 09
Description not set
Author(s): No creator set

License information
Related content

Starting with psychology
The most ‘important and greatest puzzle’ we face as humans is ourselves (Boring, 1950, p. 56). Humans are a puzzle – one that is complex, subtle and multi-layered, and it gets even more complicated as we evolve over time and change in different contexts. When answering the question ‘What makes us who we are?’, psychologists put forward a range of explanations about why people feel, think and behave the way they do. Just when psychologists seem to understand one bit of ‘who we are’
Author(s): The Open University

License information
Related content

Except for third party materials and otherwise stated (see http://www.open.ac.uk/conditions terms and conditions), this content is made available under a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2

7 Next steps
We all know that the heart is very important but what exactly does the heart do? Why is the blood so important? What functions do the lungs perform? In this unit, we will try to provide at least a basic understanding so we can answer these questions and begin to understand why knowing about the heart is important for all sports people. Before that we will take a look at the human body.
Author(s): The Open University

License information
Related content

Except for third party materials and otherwise stated (see http://www.open.ac.uk/conditions terms and conditions), this content is made available under a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2

Biotic Indices of Stream Macroinvertebrates for Fun and (Educational) Profit
Water quality monitoring activities can support student inquiry into ecological concepts and pollution issues, as well as offer insight into integrating field and lab work. This exercise provides students with practice in identification (to order or family level) of stream macroinvertebrates that they've previously collected. Provided information indicates water pollution tolerance of the various taxa. Students use the data to calculate several different biotic indices for the macroinvertebrates
Author(s): No creator set

License information
Related content

Building Molecular Models of DNA, Protein, and Lipids
Molecular models of DNA, protein (alpha-helix and beta-pleated sheet), and lipids are built to scale. With a minimum of scientific jargon, these laboratory exercises effectively display the important aspects of three-dimensional shape and spatial orientation that are poorly presented in textbook illustrations and demonstrate how the shape of molecules and weak chemical associations like hydrogen bonds and hydrophobic/hydrophilic interactions combine to form the macromolecular associations fundam
Author(s): No creator set

License information
Related content

Regulation of Blood Glucose Levels in Normal and Diabetic Rats
This exercise demonstrates the crucial role insulin plays in blood glucose homeostasis in mammals. Three pairs of fasted rats are tested in each of three different regimes; one rat of each pair is normal and the other is diabetic. The first pair is administered an oral glucose load and a placebo injection of saline. The second pair is administered an oral glucose load and an insulin injection. The third pair is administered an oral placebo of water and a placebo injection of saline. The blood gl
Author(s): No creator set

License information
Related content

Moral and ethical principles in end of life care
In many areas of health care, and especially in such areas as palliative care, increasing attention has been paid in recent years to patient autonomy, and the need to respect it. Autonomy has come to be seen as a very important aspect of the interaction between patients and those looking after them, and forms the basis for many ethical commitments, such as telling the truth to patients, and seeking their consent for health care interventions. In this unit we look at quite a wide range of ethical
Author(s): No creator set

License information
Related content

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824