Advanced Manufacturing Technology Research Group
 

Image of Shengshu Liu

Shengshu Liu

Postgraduate student,

Contact

Advanced Manufacturing Technology Research Group

The University of Nottingham
Faculty of Engineering
The University of Nottingham
University Park
Nottingham, NG7 2RDemail:AdvManufacturing@nottingham.ac.uk