Klartext 20110301
På tisdagen handlade Klartext om oroligheterna i Libyen. Vi berättade också att många ungdomar på ungdomshem säljer sex.
Author(s): No creator set

License information
Related content

Procedures in Emergency Medicine: Needle Decompression of the Chest

Authors: 
Dr Almero Oosthuizen & Cape Town Emergency Medicine Registrars