Mantelzorg in een superdiverse context

11. Middelen

Selecteer een van de volgende knoppen om meer informatie over dit leermiddel te zien.

Woordenlijst

UitdrukkingDefinition
EmpathieZich kunnen verplaatsen in gedachten en gevoelens van een ander.
EtniciteitSocio-culturele identiteit.
MantelzorgerEen natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet-beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven (Woonzorgdecreet, 2009).
Mentaal welbevindenEen vorm van welzijn waarin een individu zich bewust is van zijn/haar potentieel, kan omgaan met stress uit het dagelijkse leven, productief en vruchtbaar kan werken en een bijdrage kan leveren aan zijn/haar gemeenschap.
MigratieVerhuizen naar een andere land of een andere streek.
Socio-culturele verschillenVerschillen tussen mensen op basis van sociale en culturele aspecten zoals gewoonten, tradities, waarden, overtuigingen.
Socio-economische verschillenVerschillen in socio-economische status, gedefinieerd als de sociale status of klasse van een individu of groep. Dit wordt vaak benaderd als de communicatie van scholingsgraad, inkomen en beroep.
Superdiversiteit: extra uitlegSuperdiversiteit is een multidimensionaal concept. Het omvat, maar is niet beperkt tot, etnische diversiteit. Elk individu is anders. Er zijn overeenkomsten op basis van cultuur, religie en taal. Professionals hebben echter niet te maken met homogene groepen. Er zijn verschillen op basis vele factoren zoals geslacht, leeftijd, opleiding, socio-economische status, levenservaringen, … Rekening houden met deze verschillen en overeenkomsten draagt bij aan kwaliteitsvolle zorg.
WelzijnToestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed gaat.
ZorgprocesZorg wordt gedefinieerd als een geïntegreerd, holistisch proces, dat zich niet beperkt tot het leveren van zorgactiviteiten. Zorg omvat ook bewustwording en identificatie van zorgnoden en -behoeften, de organisatie van zorg en de respons van de zorgbehoevende (of al dan niet aan zijn zorgnoden en -behoeften is voldaan).
ZorgsettingElke plaats waar een persoon zorg en ondersteuning krijgt (vb. ziekenhuis, thuis, woonzorgcentrum).

Middelen

TitleDescription
Admission to hospitalThis resource encourages reflection and awareness of cultural differences during a patient’s admission to a hospital ward. It provides an understanding of the importance of individualised nursing care and helps the learner to embrace differences that meet patients needs based on their own values and beliefs.
Cultural competence in culturally mixed teamsThis resource helps to promote the development of cultural awareness and cultural sensitivity in the context of working in a culturally mixed team.
Disabling barriers/inhibitors and empowering cultural communicationThis resource will provide you with the opportunity to examine the challenges you may have when developing your cultural competence. It will help you develop cultural awareness and sensitivity for your future nursing practice.
Family Caregiving in a Super-Diverse ContextIntegrating cultural competences does not necessarily mean having knowledge of specific cultures. It is impossible to know everything. A respectful attitude usually transcends the cultural aspect and allows people to enter into dialogue on the basis of equality and mutual trust. This resource allows the learner to define family care, super-diversity and transcultural competences, whilst discovering how unconscious biases concerning family care and how super-diversity can impact on the care we provide. It focuses on how to support family carers and involve them in super-diverse care settings.
Cultural compassion in health care - Who do you see when you look at me?Responding to individualised nursing care interculturally and transculturally. This resource helps nurses to look and think beyond their initial assumptions of the patient/client in front of them. It encourages nurses to challenge cultural norms in order to adopt individualised meaningful patient experience and outcomes.

References

TitleReference
Access to care of frail community-dwelling older adults in Belgium: A qualitative studyFret, B., De Donder, L., Lambotte, D., Dury, S., Van der Elst, M., De Witte, N., et al. (2019). Access to care of frail community-dwelling older adults in Belgium: A qualitative study. Primary Health Care Research & Development, 20, e43.
Background information about the SOFA-modelZorg voor beter (2016). Achtergrondinformatie SOFA-model. https://www.zorgvoorbeter.nl/
Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly – A qualitative studySuurmond, J., Rosenmöller, D. L., el Mesbahi, H., Lamkaddem, M., & Essink-Bot, M.-L. (2016). Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly – A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 54, 23-35.
Beyond the tip of the iceberg: Five stages toward cultural competence: Reaching today’s youthHanley, J. H. (1999). Beyond the tip of the iceberg: Five stages toward cultural competence: Reaching today’s youth. The Community Circle of Caring Journal,3(2), 9-12.
Care and support for older migrant workersTalloen, D., & Vanmechelen, O. (2018). Zorg en ondersteuning aan oudere arbeidsmigranten [Care and support for older migrant workers]. Geron, 20(2), 6-10.
Comparing and contrasting the role of family carers and nurses in the domestic health care of frail older peoplePickard, S., & Glendinning, C. (2002). Comparing and contrasting the role of family carers and nurses in the domestic health care of frail older people. Health & Social Care in the Community, 10(3), 144-150.
Comparing super-diversityMeissner, F., & Vertovec, S. (2016). Comparing super-diversity. In F. Meissner & S. Vertovec (Eds.), Comparing Super-Diversity. Oxon: Taylor & Francis Ltd.0.
Convoys of care: Theorizing intersections of formal and informal careKemp, C.L., Ball, M.M., & Perkins, M.M. (2013). Convoys of care: Theorizing intersections of formal and informal care. Journal of Aging Studies, 27(1), 15-29.
Editorial: Nursing and super-diversityCulley, L. (2014). Editorial: Nursing and super-diversity. Journal of Research in Nursing, 19(6), 453-455.
Exploring the collaboration between formal and informal care from the professional perspective – A thematic synthesisHengelaar, A.H., van Hartingsveldt, M., Wittenberg, Y., van Etten-Jamakudin, F., Kwekkeboom, R., & Satink, T. (2018). Exploring the collaboration between formal and informal care from the professional perspective – A thematic synthesis. Health and Social Care in the Community, 26(4), 474-485.
Family carersEurocarers. (2019). About carers. https://eurocarers.org
Informal care in Europe. Exploring formalisation, availability and qualityEuropean Union. (2018). Informal care in Europe. Exploring formalisation, availability and quality. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Informal care in Europe: Findings from the European Social Survey (2014) special module on the social determinants of healthVerbakel, E., Tamlagsrønning, S., Winstone, L., Fjær, E.L., & Eikemo, T.A. (2017). Informal care in Europe: Findings from the European Social Survey (2014) special module on the social determinants of health. European Journal of Public Health, 27(1), 90-95.
Informal carers: who takes care of them?Hoffmann, F., & Rodrigues, R. (2010). Informal carers: who takes care of them? Policy Brief, April 2010, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna.
Interplay between formal and informal careMovisie (2019). Samenspel tussen formele en informele zorg. https://www.movisie.nl/
Models of Carers: How Do Social Care Agencies Conceptualise Their Relationship with Informal Carers?Twigg, J. (1989). Models of Carers: How Do Social Care Agencies Conceptualise Their Relationship with Informal Carers? Journal of Social Policy 18(1):53-66
Older migrants in Luxembourg - care preferences for old age between family and professional servicesKarl, U., Ramos, A. C., & Kühn, B. (2017). Older migrants in Luxembourg - care preferences for old age between family and professional services. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(2), 270-286.
Providing informal care in a changing society.Broese van Groenou, M.I., & De Boer, A. (2016). Providing informal care in a changing society. European Journal of Ageing, 13(3), 271-279.
Sofa-model: the different roles of Informal caregiversMovisie (2019). Sofa-model: de verschillende rollen van mantelzorgers. https://www.movisie.nl/
Super-diversity and its implicationsVertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024-1054.
Testing Twigg and Atkin’s typology of caring: a study of primary care professionals’ perceptions of dementia care using a modified focus group method.Manthorpe, J., LLiffe, S., & Eden, A. (2003). Testing Twigg and Atkin’s typology of caring: a study of primary care professionals’ perceptions of dementia care using a modified focus group method. Health and Social Care in the Community 11(6), 477–485.
The mainprinciples of collaboration with informal caregiversVlaams Expertisecentrum Mantelzorg (2019). Kernprincipes in het samenwerken met mantelzorgers. https://www.mantelzorgers.be
The role of super-diversity in shaping the perception of and services for older migrantsCiobanu, R.O. (2019). The role of super-diversity in shaping the perception of and services for older migrants. Journal of Aging Studies, 50, 100792.
Working with the SOFA-model In voor Mantelzorg (2019). Tool: Aan de slag met het SOFA-model. https://www.invoormantelzorg.nl/

Leerresultaten

Door deze bron in te vullen, kunt u:

  • de student kan de begrippen mantelzorg, superdiversiteit en transculturele competenties memoriseren
  • de student kan onbewuste vooroordelen over mantelzorg en superdiversiteit die een invloed kunnen hebben op de zorgverlening aanduiden
  • de student waardeert de betrokkenheid van de mantelzorgers en betrekt hen in een superdiverse zorgomge

Auteurs: Marc Dhaeze, Deborah Lambotte, Maarten Michiels, Ellen Goossens, Sonia Labeau, Leen Van Landschoot, David De Clercq and Jacqueline Dubois.

Verteller: Jolien Smet

Project Mentor: Stathis Konstantinidis, Carol Hall, Mary Brown

Projectontwikkelaar: Michael Taylor

Met dank aan Cel Multimedia HOGENT Bruno Bevernaegie, Aagje Van Damme, Wouter De Beukelaer, Francis Vlieghe

Erasmus+ logo

Financiering: TransCoCon project - Dit werk werd ondersteund door “TransCoCon: Ontwikkeling van multimediaal leren voor transculturele samenwerking en competentie in de verpleging.”, een project gefinancierd in het kader van het ERASMUS + -programma, (GA No 2017-1-UK01-KA203-036612).

TransCoCon logo Ontwikkeling van multimediaal leren voor transculturele samenwerking en competentie in de verpleging.

Verenigd Koningkrijk - University of Nottingham, School of Health Sciences: Stathis Konstantinidis, Mary Brown, Carol Hall, Heather Wharrad, Stacy Johnson, Helen Laverty, Mark Pearson, Michael Taylor.

Duitsland - Fachhochschule Bielefeld University of Applied Sciences - Faculty of Business and Health - Department of Nursing and Health: Inge Bergmann-Tyacke, Annette Nauerth, Simone Neitzel and Katja Makowsky.

Portugal: ESEP - Center for Health Technology and Services Research: Margarida Reis Santos, Candida Koch and Paula Prata.

Belgie: Ho Ghent - University of Applied Sciences and Arts - Faculty of Education, Health and Social Work Marc Dhaeze, Deborah Lambotte, Maarten Michiels, Ellen Goossens, Sonia Labeau, Leen Van Landschoot, David De Clercq and Jacqueline Dubois.

Ierland: St. Angela’s College; A college of NUI Galway - Department of Nursing, Health Science & Disability Studies: Edel McSharry, Denise Healy and Siobhán Healy McGowan.

Leerobject Copyright en gebruiksvoorwaarden

All Learning Objects developed by the University of Nottingham School of Health Sciences, and their aggregate parts (eg text, animations), are copyright of the School of Health Sciences, University of Nottingham. Learning Objects are available for use under the Creative Commons 2.0 licence (BY-NC) and the conditions below.

Terms of Use

Private individuals, and publicly-funded educational and other institutions, may link to and use the Learning Objects on this site without restriction for non-commercial educational purposes. Use of any Learning Objects for any commercial purpose, or by any profit-making commercial entity, is not permitted without our express permission. If you wish to use a Learning Object for any commercial, revenue-generating or non-educational purpose, you must contact us to negotiate terms of use and payment.

We much prefer that you use this and other Learning Objects by linking to them on this website as:

  • this ensures you're always using the most up-to-date version
  • we gain data on usage of the Learning Objects, from access statistics and user feedback forms

Local circumstances, such as network security policies, may constrain your ability to link to external sites, or may impair the usability of our objects. If you're unable to run our Learning Objects 'from source' for these or other reasons, please contact us with a brief explanation of your circumstances and we may provide you with specified Learning Objects as an IMS Content Package.

Modification

Modification to adapt Learning Objects to local circumstances is permitted, with the following restrictions:

  1. The modified version must clearly display the University of Nottingham logo, and the School copyright notice.
  2. The modified version must not be distributed outside the modifying institution without the express permission of the School.

Contacts

If you have any queries about our Learning Objects, please contact helm@nottingham.ac.uk

Attribution

Please use the attribution below if you wish to refer to our learning objects. If you use Firefox, you can install the useful OpenAttribute add-on to allow you to easily copy and reference these and other materials marked as Creative Commons.

Creative Commons logo Learning Objects for Healthcare by School of Health Sciences, University of Nottingham is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.