Mantelzorg in een superdiverse context

3. Achtergrond: superdiversiteit

Tegenwoordig worden Europese landen geconfronteerd met een migratiegerelateerde etnische diversiteit, maar ook onder andere met heel wat socio-economische en socio-culturele verschillen. Deze 'superdiversiteit' vormt grote uitdagingen voor zorgprofessionals. Zij moeten passende diensten aanbieden aan zorgbehoevende personen met verschillende etnische, culturele, religieuze en taalkundige achtergronden, alsook aan hun mantelzorgers.

Background super diversity - Montage of diverse collection of people's faces