Mantelzorg in een superdiverse context

2. Achtergrond: mantelzorg

Welkom in deze RLO!

In vele Europese landen leiden veranderingen in demografie (zoals de vergrijzing) en in beleidsvoering (zoals het inzetten op het thuis laten wonen van ouderen, het zogenaamde ‘ageing-in-place’) tot belangrijke hervormingen in de organisatie van de gezondheidszorg. De bezuinigingen in de professionele zorg vergroten de vraag naar mantelzorg, waaronder zorgverlening door familieleden. Als gevolg hiervan wordt zorg vaak verstrekt door mantelzorgers in combinatie met professionele zorg. Om hoogwaardige zorg te kunnen verlenen, worden mantelzorgers steeds meer erkend als gelijkwaardige partners in het zorgproces. In deze context is de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals van groot belang.

informal carer displayed as 2 characters.