Mantelzorg in een superdiverse context

8. Interactieve oefening 2

Hoe overwoog de verpleegkundige superdiversiteit in de video’s? Welke stelling(en) is/zijn correct?


1). Door te vragen wie de bezoeker in de kamer is.
Uw antwoord
Het juiste antwoord

2). Door Jan te vragen naar zijn expertise en met hem samen te werken.
Uw antwoord
Het juiste antwoord

3). Door in te spelen op de economische bezorgdheid van Jan.
Uw antwoord
Het juiste antwoord