Mantelzorg in een superdiverse context

Welke stellingen over mantelzorg en superdiversiteit zijn correct?


1). Gemiddeld is meer dan één derde van de Europese bevolking mantelzorger.
Your answer
Correct answer

2). 35% van alle langdurige zorg in Europa wordt verleend door mantelzorgers.
Your answer
correct answer

3). Mantelzorgers, met in het bijzonder vrouwelijke mantelzorgers en mantelzorgers die intensief zorg geven, hebben een hoger mentaal welbevinden.
Your answer
Correct answer

4). Samenwerking met mantelzorgers vereist een andere manier van werken voor professionals.
Your answer
Correct answer

5). Men moet rekening houden met diversiteit aangezien dit het zorgproces beïnvloedt.
Your answer
Correct answer