Mantelzorg in een superdiverse context

6. Superdiversiteit in het zorgproces

Sommige kenmerken van mensen zijn zichtbaar (vb. geslacht), andere kenmerken niet (vb. culturele overtuigingen). Dit is vergelijkbaar met een ijsberg: de top is zichtbaar, maar het grootste deel is verborgen onder het water.

Een manier om rekening te houden met superdiversiteit in de zorgsituatie is door het verwerven van culturele competenties. Kennis, vaardigheden en attitude zijn drie aspecten van competent handelen in een zorgrelatie.

  • Kennis: over anderen en hun eigen cultuur
  • Vaardigheden: om deze kennis in te zetten in de praktijk
  • Attitude: kunnen luisteren en de juiste vragen stellen, onderhandelen, omgaan met verschillen, zichzelf in vraag stellen en empathie tonen
Super-diversity within the caregiving process - an image of an iceberg.