Mantelzorg in een superdiverse context

5. Mantelzorgers in het zorgproces: het SOFA mode

Mantelzorgers kunnen verschillende rollen opnemen in de samenwerking met professionals. Professionals moeten deze rollen (h)erkennen en adequaat kunnen toepassen. Het SOFA-model onderscheidt vier potentiële rollen. Elke rol vraagt om een andere aanpak door professionals.

The Co-Worker - an image of co-worker showing carer where to go.
The client - an image of the client discussing care.
The informal carer as a relative - an image of relative as a carer sitting.
The informal carer as expert - an image of expert as a carer sitting.